PT-FLE
NVT Navegantes, SC, Brazil
27/setembro/2020
Learjet 45
PT-FLE (cn 45-081)
Air Jet Táxi Aéreo
Fabricação: 2000 / Ex: N76TE, N145GM, N30TL